Maria Lundblom Bäckström

Valfrihet för äldre på särskilt boende att välja på två rätter

Publicerad 2013-04-23 11:02:00 i Allmänt

 I höstas skrev jag en motion om att jag ville att man skulle införa möjligheten för de äldre på vårat särskilda boende att få välja på två rätter. Ja ni ser min motion här nedan så jag behöver ju inte upprepa allt igen. Nu har motionen varit uppe i Allmäna utskottet och i Kommunstyrelsen för beredning inför Kommunfullmäktige. Men vad händer då? Jo Kommunstyrelsen väljer att besvara motionen. I svaret man ger skriver man på slutet att "Inom ramen för detta samarbete kan också möjligheter och förutsättningar för större valfrihet undersökas och försöksverksamhet inledas att erbjuda två rätter till middag. Detta är också en ekonomisk fråga som måste utredas vidare."

Det kan tyckas att det är ett bra svar men varför kan då inte KS bifalla motionen? För mig innebär ett sånt svar att man inte behöver ta tag i den och att man kan skylla på ekonomin. 

Om man istället bifaller vårt förslag i att satsen "Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda om det vore möjligt att de boende, på det särskilda boendet Antuna, kan få möjlighet att välja på två rätter till middag". Så blir det ett tydligt beslut att detta ska utredas grundligt och prövas. 

Ja nu har jag bett om att få ersätta på KF nästa måndag och vi får se om jag kan få den möjligheten så jag kan tala för motionen så att KF bifaller motionens att sats och intentionen i motionen för att de äldre på vårat särskilda boende ska få lite bättre livskvalitet. 

Fortsättning följer förmodligen på detta ärende! 

Här är motionen i sin helhet:

 

Till Kommunfullmäktiga Aneby kommun

 Motion

 Valfrihet att välja mat på särskilt boende

 Maten är en viktig del av vardagen för många äldre som bor på särskilt boende, eller i dagligt tal äldreboende. När man är äldre och kanske också drabbats av sjukdom, vilket ofta är fallet när man bor på särskilt boende, så finns inte ork till så många olika aktiviteter. Då blir maten något som blir särskilt viktigt.

 Maten är också viktig i en hälsoaspekt då det är viktigt att man får i sig tillräckligt med näringsämnen och energi vid varje måltid. Inte sällan äter man lite mindre portioner och då blir varje måltid särskilt viktig att den ser god ut och att det är mat som man tycker om.

 På många särskilda boenden för äldre i Sverige finns möjlighet att välja på två rätters mat varje dag. Även på Höglandssjukhuset i Eksjö kan man välja på två rätter de dagar man ligger inne.

 På det särskilda boendet Antuna i Aneby kommun bor man oftast resten av sitt liv när man flyttat in. Ett sätt att höja levnadsstandarden men också skapa en ökad valfrihet, vore att ge möjlighet att välja på två rätter vid middagen.

 Det skulle också kunna ge en möjlighet för kontaktperson och boende att tillsammans gå igenom inför veckans matsedel och prata om vad den äldre önskar för mat inför nästa vecka. Kanske även närstående kan tycka att det är ett bra tillfälle till att samtala kring något som kan intressera den äldre. Man kan hitta många olika aspekter kring detta men även för minnesträning vid demens kan detta vara ett bra tillfälle till samtal.

 

 Kristdemokraterna i Aneby föreslår:

 -  Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda om det vore möjligt att de boende, på det särskilda boendet Antuna, kan få möjlighet att välja på två rätter till middag.

  

För Kristdemokraterna

 

Maria Lundblom Bäckström                                          Robert Jansson

 

Om

Min profilbild

Maria Lundblom Bäckström

En blogg som handlar mycket om mina upplevelser och om politik utifrån min vy som Kristdemokrat. Lite handlar om min vardag men framförallt så vill jag försöka påverka med det jag tror på och vill förändra till det bättre.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela