Maria Lundblom Bäckström

Insändare!

Publicerad 2013-02-05 16:42:33 i Allmänt

Här är en insändare jag fick in i Jönköpingsposten idag och förhoppningsvis får in i Smålandstidningen snart:

Då och då möter jag människor som är missnöjda med sin vårdcentral. Jag kan säga att jag då är glad över att vi har infört ett Vårdval under den här mandatperioden så jag kan svara, ”ja men du kan ju byta vårdcentral”. Så hade i stort sett varit omöjligt att säga för några år sedan då ett vårdcentralbyte var en omständlig process.

Vi har under den här mandatperioden en ökning av vårdcentraler med över tjugo procent i landet. Tillgängligheten på vård har över huvud taget ökat. Mångfald har ersatt monopol.

Många av dessa goda förändringar står vi Kristdemokrater bakom.

Kristdemokraterna är alliansens sociala röst i många frågor. Vi har, trots motstånd, lyckats genomföra en reform som kommer ge vård för gömda och papperslösa. Vi har satsat på en djupgående reformering av landets psykiatri. I många frågor är det Krisdemokraterna som värnar de med stora behov. Vi har lagt mycket resurser på att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Nu vill vi också fortsätta med att sätta barns och ungdomars uppväxtvillkor i fokus. I Jönköpings läns Landsting har vi nu en familjecentral i varje kommun på Höglandet. Sist i raden att inviga sin familjecentral var Aneby. Det gläder mig särskilt då jag i två val har haft med det som ett löfte att driva denna fråga. Jag tror att familjecentralerna med sin öppna förskola, barnhälsovård, kvinnohälsovård och den öppna socialtjänsten i nära samarbete är ett riktigt bra sätt att möta familjernas behov.

 Åsa Källner, förskolärare på den öppna förskolan och Veronica Åbom, kommunchef på invigningen av Familjecentralen.

Jag har skrivit det förut både på min blogg, www.marialundblombackstrom.blogg.se och i insändare, att Kristdemokraterna är det parti som förenar frihet med socialt ansvarstagande. Vi utgår från idén om en samhällsgemenskap som baseras på familjers frihet, det personliga ansvaret och ett starkt civilt samhälle.

Det är den grunden som till exempel gör att jag som i exemplet ovan kan rekommendera en annan vårdcentral till den person som kände sig missnöjd och som gör att de med störst behov kan få vård. Som skapar nya möjligheter men också tar ansvar för medborgarna.

Att prioritera vård!

Publicerad 2013-02-01 11:45:56 i Allmänt

Igår på Hälso- och sjukvårdsutskottet i Jönköping fick vi en riktigt bra redovisning om onkologkliniken på Ryhov av Freddi Lewin som är verksamhetschef och överläkare där. 
 
Han redovisade då vilka ökade kostnader vi har vad gäller läkemedel senaste åren och också hur mycket nya läkemedel som kommer hela tiden. Det som däremot var lite mer anmärkningsvärt var hur liten effekt i förhållande till kostnaderna  dessa läkemedlen har på tillfrisknande i cancer. Kurvan för att bota cancer har visserligen ökat sen 1950 talet men inte alls i samma utsträckning som man skulle kunna tro om man tittade på de uppåtgående kurvorna för kostnad och nya läkemedel. 
 
Den tanke som då slog mig var hur hanterar man den här informationen? Kan vi lägga hur mycket pengar som helst på så små förbättringar i behandling? Freddi Lewin inbjöd faktiskt oss politiker till samtal om de här prioriteringarna och det är verkligen något som jag tror vi behöver göra. Och inte bara inom cancervården utan även inom andra specialiteter. 
 
Jag har tidigare även fört diskussion med en läkare och tillika politikerkollega om ungefär samma sak inom hjärtsjukvården. Fråga är vad man ibland räddar människor till för liv?
 
Det är många svåra etiska dilemman som kommer upp när man lyfter dessa frågor men jag tror att om man vågar gå in i de här frågeställningarna, som jag tror är nödvändigt, så skulle både vården och patienter vinna på det. 
 
Men då måste vi nog göra det över alla partigränser för att det inte ska bli en valfråga utan att man gemensamt når vissa ställningstagande. Vi politiker måste ibland ta ett verkligt samhällsansvar och lägga undan "att vinna röster mentaliteten" för människors bästa. 
 
Många frågor är bra att profilera sig i och ibland tror jag vi skulle våga göra det mer men vissa frågor, som den jag här tagit upp, tror jag vi alla skulle vinna på att samarbeta kring. 
 

Ett för mig nytt ord- Personalism

Publicerad 2013-01-30 12:18:11 i Allmänt

De senaste dagarna har jag fått upp ögonen för ett nytt ord, Personalism. Tydligen pratade Alf Svensson om det på p1, vilket jag inte hörde men också Göran Hägglund nämnde det i sitt tal på Kommun och Landstingsdagarna i Helsingborg i helgen. 
 
Jag läste på lite om det i Wikepedia, vilket jag infogar här nedan. Jag måste säga att det här är ju verkligen ett ord som behöver dammas av lite. Det är ett strålande sätt att beskriva en god del av Kristdemokratin. Individualismen med "jag klarar mig själv och behöver ingen annan" mentaliteten är ju inget som jag tycker är särskilt positivt i dagens samhälle. Det skapar och har skapat ett ganska egoistiskt och kallt samhälle. Jag kan inte heller säga att jag kan förlika mig med att staten och politiken ska ta ansvar för allt och alla, vilket är en stor grund för socialismen. 
 
Att se människan som en del i gemenskap tilltalar mig betydligt mer. 
 

Wikepedia:

Personalism är en filosofisk riktning som betraktar personen som en oreducerbar realitet och framhäver personens moraliska värde och det faktum att personen har en fri vilja. Personalismen har främst varit viktig inom den katolska filosofin samt inom den kristdemokratiska ideologin och filosofin.

Personalismen framhäver till skillnad från individualismen de gemenskaper eller grupper som personen är en del av som en viktig del av personens vara och som den främsta källan till den personliga utvecklingen. 

Ett enkelt sätt att beskriva personalismen är följande sammanfattande mening: Varje Individ (det genetiska) utvecklar sin Personlighet (den du upplever att du är) i relation till olika kollektiv (alla andra, familjen, skolan, jobbet, föreingen m.m.) Vår personlighet utvecklas således hela livet vilket inger hopp då ingen person hur misslyckad den en kan te sig vara för omgivningen är förlorad då man alltid kan (och av nödvändighet kommer att) utveckla en ny personlighet i relation till dem man lever och umgås med.

Barn och ungas psykiska ohälsa...anförande LF

Publicerad 2012-11-28 18:49:21 i Allmänt

Mitt anförande från Landstingsfullmäktige idag 28/11

 Ofta pratar vi om barn och ungdomars försämrade psykiska ohälsa. Det här är verkligen något som bekymrar mig eftersom det är vår framtid vi pratar om och att vi som vuxna är ansvariga för hur våra barn och ungdomar mår.

 De satsningar vi gjort på att bygga ut familjecentraler i hela länet är ju en bra förebyggande insats för att tidigt möta barn och ungdomars behov och stötta föräldrar. 1,5miljoner ytterligare satsas på fortsatt utbyggnad inför 2013.

 Jag gick in och läste lite på BRIS hemsida ang. barn och ungas psykiska ohälsa, och där skriver de att:

Under året hade BRIS haft 4 545 kontakter som gäller psykisk ohälsa (omfattar kontaktområdena Självmord, självmordstankar, Självdestruktivitet, Ätstörningar och Annan psykisk ohälsa).

87 procent av kontakterna om psykisk ohälsa rörde flickor och 12,1 procent pojkar. 

Däremot läste jag på SKL:s hemsida att även psykisk ohälsa har börjat öka även hos unga män.

Regeringen satsar 870 miljoner kronor per år för att förebygga psykisk ohälsa och förbättra vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa. 

 I vårt Landsting har vi sedan 2007 använt de pengarna till att bland annat stärka upp BUP, barn och ungdomspsykiatrin och öka tillgängligheten.

 SKL driver ett projekt som heter Psynk, Psykisk hälsa barn och unga som vi i Landstinget ingår i. Eksjö och Jönköping har där tillsammans med landstinget arbetat fram nya arbetsmetoder för att förbättra arbetet kring psykisk ohälsa.

 I Huskvarna t.ex, har vi i augusti öppnat en ny mottagning för barn och unga med lindrig psykisk ohälsa

Tanken är att Barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som bor i Jönköping, Mullsjö och Habo kan söka direkt till barn- och ungdomshälsan, som mottagningen heter, eller komma efter remiss. Även föräldrar som önskar råd och stöd i föräldraskapet är välkomna.

Att det på mottagningen arbetar personal från socialtjänsten och Landstinget sida vid sida och ofta tillsammans i det direkta arbetet med barnet, den unge och med föräldrarna tror jag också gör att det här arbetet kan vinna framgång. 

Det här är verkligen ett arbete som ligger oss Kristdemokrater varmt om hjärtat, att värna barn och ungdomars hälsa och välbefinnande

Målsättningen är nu också att starta liknade verksamheter i Värnamo och på Höglandet. Att tidigt möta barn och unga och även föräldrar, när man börjar må dåligt tror jag är oerhört viktigt. Att det blir lättillgängligt.

 Det är med glädje jag konstaterar att ytterligare 7miljoner kommer läggas på psykiatrins utveckling till 2013.

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Är Kristdemokrater feminister? eller höger eller vänster?

Publicerad 2012-11-05 11:20:00 i Allmänt

När jag var liten trodde jag kungen var mer värd än vi andra. 

Mamma sa att alla människor är lika mycket värda men jag tyckte ju han var finare så han måste väl vara mer värd då? Minns det där så väl och fattade inte riktigt vad mamma menade.

Men det har jag ju som tur var fattat sen! Även om vi alla har olika ämbeten och roller i samhället och i världen för övrigt så har vi ju lika värde som människor. 

Hade en intressant chattdiskussion nyss med min äldsta dotter. Samhällsengagemanget har tydligen smittat även om hon säger sig vara vänsterpartist. Men jag är ändå glad att hon bryr sig!

Hon tycker inte vi Kristdemokrater är tillräckligt feministiska säger hon bland annat. Jag svarar då att räcker det inte att man tycker alla människor har lika värde då?

-Ja men då är ni ju feminister säger hon.

-Nej vi är Kristdemokrater svarar jag.

-Men ni tycker ju inte att en familj med två mammor är en bra familj säger hon. 

-Jo säger jag, familjen kan ju se ut på många sätt men det är ju bra om barnet vet vem som är mamman och pappan för inget barn kan ju bli till utan en mamma och en pappa oavsett hur man gjort barnet. 

( se mitt förra blogginlägg)

Det är visst väldigt svårt för många att förstå vad Kristdemokrati betyder. Det förekommer ju även en diskussion inom partiet om vi är höger eller vänster. Jag tycker Göran Hägglund svarar alldeles utomordentligt på den frågan i tidningen Dagen:

”Det kristdemokratiska tankesättet räcker”

I stället för att sätta in sitt parti till höger eller vänster brister partiledaren ut i lovprisandet av den kristdemokratiska ideologin, som han menar är vad som gäller för partiet. Enligt Göran Hägglund själv är det den mest genomtänkta och människonära ideologin. Om den sedan är höger eller vänster, det är i sammanhanget inte relevant, utan den distinktionen får i så fall andra göra.

– De kristdemokratiska värderingarna är vårt existensberättigande, säger Göran Hägglund.

– Det kristdemokratiska tankesättet räcker hela vägen.

Han undrar också retoriskt vad som ska ses som höger och vänster i frågor som gäller familjen, civilsamhället eller äldreomsorgen. Det finns flera politiska fält som är svårfångade i den ursprungliga politiska uppdelningen mellan höger och vänster, som främst handlar om marknadsekonomi och hur mycket makt som ska ligga i statens händer.

Men även kristdemokrater ägnar sig uppenbarligen åt att positionera partiet enligt höger- och vänsterskalan?

– Det är en fruktlös diskussion, säger Göran Hägglund."

Ja jag håller med Göran i det han säger och det är kanske det som också gör att det är lite svårt för oss att få människor att förstå den Kristdemokratiska tanken. Det blir lite otydligt och vi får försöka bli tydliga genom att fokusera på olika frågor.

Frihet och trygghet tycker jag är bra ord som kan sammanfatta vårt tankesätt. Vi ska stötta de svaga och ge de som har initiativ och kreativitet frihet att förverkliga sina drömmar!!

 

Behovet att få veta sitt ursprung!

Publicerad 2012-11-03 10:18:23 i Allmänt

Läste nyss en väns facebook inlägg om att hon blev tårögd av att titta på programmet "Allt för Sverige". Där ett gäng amerikaner med rötterna i Sverige får tävla om att få veta så mycket som möjligt om sin svenska släkt. 

 Jag brukar också bli berörd av detta program. Jag slås av hur starkt de reagerar över att få veta mer om sina släktingar och platser som de härstammar från. 

 Den tanken som alltid slår mig då jag ser det här är vad viktigt det är för varje barn att få veta vem ens mamma och pappa är. Det är ju inte möjligt för alla barn pga. olika omständigheter men det verkar ändå vara ett inbyggt behov att få veta sitt ursprung rent biologiskt. 

 Det jag vill säga med det är att när vi tar beslut om hur barn blir till och tas om hand så tycker jag att man alltid måste ta hänsyn till de här aspekterna. Att så långt det är möjligt säkra att barnet som vuxen har möjlighet att ta reda på sitt biologiska ursprung både på sin mammas och på sin pappas sida. Vid adoption, vid insemination och alla andra former där vi på olika sätt sätter barn till världen eller omhändertar barn. 

 Vi måste alltid först ta hänsyn till barnets behov och inte till de vuxnas! 

 Gör man det så tror jag man hamnar rätt i de flesta ställningstaganden. 

Angående det öppna brevet till statsministern!

Publicerad 2012-10-31 10:13:26 i Allmänt

Blev ganska berörd av den här artikeln och det öppna brevet till statsministern. 
http://www.expressen.se/nyheter/brevet-till-reinfeldt---en-succe-pa-natet/ Läs den!
 
Men jag började fundera lite. Om man upplever livet så där jobbigt med bostad och jobb vad finns det för valmöjligheter att förändra? Varför bor hon kvar i Stockholm när hon kom från Eskilstuna om livet de här fem åren verkar ha blivit så mycket sämre? Det jag tänkte var, är det inte billigare och lättare att till exempel hitta lägenheter på mindre orter? Den här personen verkade dessutom vara ensamstående, vad finns det då för möjligheter med fasta jobb på andra orter?
 
Är det mindre stressigt och kostar mindre att bo på landsbygden eller i en mindre stad? Det finns säkert uträkningar på det men det är ändå en fråga som jag tror jag skulle ställt mig i en liknande situation. 
 
När jag läste det här brevet så upplevde jag hennes liv väldigt stressigt. Att inte ha en fast bostad längre än ett år till exempel . Jag vet att man jobbar på att bygga mer bostäder men varför väljer så många och fler och fler att bo i storstäderna? 
 
Kan man politiskt locka fler människor till mindre orter? Finns det en livskvalité på landsbygden och i mindre städer som man kanske borde lyfta upp mer? 
 
Hur mår barnen i storstäder till skillnad från mindre orter? Finns det studier på det?
Många frågor som nån kanske har svar på men som jag tycker är viktiga att ställa sig.
 
Jag har ju själv många gånger här i min blogg hyllat mitt liv här i Vireda i Aneby kommun. 
Det lugn man känner när man kommer hem från uppdrag eller jobb. De olika aktiviteter som finns här i byn och den trevliga gemenskapen. Visst barnen, som nu är ganska stora, klagar ibland på hur vi kan bo här i Aneby och tar ju gärna bussen in till Jönköping. Kommunikationerna blir ju ganska viktiga att de fungerar när man bor så här. 
 
Men åter igen! Hur tänker vi oss vårt framtida Sverige? Självklart ska alla människor ha valfrihet att bo där man vill men hur kan man ändå bygga ett land där hela landet är attraktivt att bo i? Kan man lyfta mervärden som lugn och ett tryggt boende, där det finns jobb och mindre gemenskaper. 
Måste det bara vara storstäderna som lockar eller kan man politiskt locka fler att flytta ut i landet?
 
Stad eller landsbygd, det är frågan?
 
 

Min insändare i Kristdemokraten

Publicerad 2012-10-20 12:35:23 i Allmänt

Här är min insändare i sin helhet som är med i senaste Kristdemokraten:
 
 

Vilket parti tar ansvar för jordbruksfrågorna?

Har under ett tag funderat lite på vilket parti i Alliansen som tar jordbruks- och landsbygdsfrågorna? Ja C har ju Eskil Erlandsson som driver detta som minister men för övrigt känns det som ett ganska tomt utrymme.

Som ni alla säkert är medvetna om så är det en viss kris för bönderna just nu.
Många bönder utgår mest från att hålla nere förlusterna i väntan på att krisen ska vända. Låga mjölkpriser, höga foderpriser och konkurrens från importerat kött är bara några av de faktorer som påverkar negativt för svenska bönder.

Jag satt nyss och läste igenom de tre senaste numren av Kristdemokraten och jag hittade inte en artikel som belyser de problem som finns för bönderna just nu. Var finns vi Kristdemokrater i den här frågan?

Jag tror att det just nu finns en ganska stor chans att möta den rörelsen med visat engagemang! Här "letar" vi väljare och samtidigt finns det grupper som står och undrar vilket parti som driver deras frågor.

Landsbygden och mjölk- och köttbönderna behöver också en god Kristdemokratisk politik! Vi har en så pass bra politik inom många områden. Nu tycker jag det är dags att vi möter även dessa grupper och skapar en god politik för dessa frågor med ett Kristdemokratiskt perspektiv.

En bok om livet...

Publicerad 2012-10-09 10:00:00 i Allmänt

Senaste veckorna har jag läst en bok som heter Ödehuset. Boken handlar om en man som mister sin yngsta dotter genom att hon kidnappas. Sedan följer en hel del annorlunda saker och man kan säga att boken är uppbyggd en del runt dialoger om Gud och livet. Den är verkligen inte en traditionell kristen eller religiös bok men du som är lite intresserad av tro eller livets mening tror jag kan ha behållning av den. 
 
Det som hänt i mig är att det skapat en mjukare och varmare bild av Gud. Jag tror inte många anser mig vara så väldigt religös men jag har verkligen en tro på Gud och upplever att jag har en relation med honom också. Men man hamnar så lätt i en stel och fast bild av Gud. Jesus är kanske lättare för han finns beskriven i bibeln och känns ju mer mänsklig, den Helige Ande är också lättare att ta till sig men bilden av Gud Fadern blir ofta lite hård och fjärran. Ja jag säger inte mer utan läs boken istället om du är intresserad. 
 
 

Var med och öppna dörrarna till framtiden för våra unga!

Publicerad 2012-09-18 09:47:00 i Allmänt

Vi Kristdemokrater har en målsättning att förbättra barn och ungas levnadsvillkor.

En utmaning i detta är att ge ungdomar arbete efter avslutade gymnasiestudier.Ungdomar som inte får en meningsfull vardag kan lätt hamna snett och i värsta fall komma in i kriminalitet.

Kristdemokraterna har startat en arbetsgrupp som ska forma partiets arbetsmarknadspolitik för unga och den leds av vår Distriktsordförande Andreas Carlsson. 

I början av sommaren fick jag del av ett möte där den här frågan var uppe på grund av att det hade hänt en del kriminella saker i området. Den attityd som kom fram från de företagare som var på mötet var däremot inte så jättepositiv. När man försökte diskutera hur man kunde öppna sina företag för att få in ungdomar i arbete så fanns det liksom inget intresse. 

Jag tycker att vi  alla, som har möjlighet, har ett ansvar att öppna dörrarna in i meningsfull sysselsättning för ungdomar.  Och kanske särskilt dem som man tror kan ha en risk för att hamna snett och i kriminalitet. Vi kan inte döma människor i förväg utan att ge dem en chans. Vi behöver alla hjälpas åt och börja tänka mer kreativt och inte alltid överlåta allt ansvar på det offentliga. 

Du som är egen företagare inom någon sektor, skulle det kunna finnas någon möjlighet för dig att ta in någon yngre person i ditt företag några timmar varje vecka? Vad finns det för möjligheter? 

Jag tror vi alla måste hjälpas åt framöver för att öppna dörrarna till framtiden för våra unga. Kanske det kostar lite extra men det kanske lönar sig i det långa loppet. 

Såg ett inslag på tv för ett tag sen om lärlingsplatser i Tyskland. Reportern frågade företagsledaren om de inte tyckte att staten borde betala för lärlingsplatsen.

Nej det var en konstig fråga sa företagaren, det är ju lärlingarna som är framtiden, de kommer med nya idéer och är en del av vår företagsutveckling.  

Det  var en fantastisk inställning som jag tror fler av oss skulle anamma i olika sammanhang. Våga se möjligheterna och inte hindren! 

 

 

 

Äldres mat

Publicerad 2012-09-13 10:26:00 i Allmänt

Har precis skickat in en motion till Kommunfullmäktige om att jag önskar att de äldre på vårt särskilda boende i kommunen ska ha möjlighet att välja på två rätter varje dag.

Maten för de äldre är verkligen viktig både för trivseln men också i hälsoaspekt. Många äldre äter dessutom lite mindre portioner och då är det ännu viktigare att maten ser god ut och att man tycker om den.

Jag hoppas för de äldres skull att denna motion går igenom för det skulle förbättra levnadsstandarden för många. Vi pratar ofta om värdighet inom vården för de äldre och att få någon möjlighet att välja mat kan ju vara en sån förbättring.

Vill du ha ett mjukare samhälle?

Publicerad 2012-09-03 12:36:38 i Allmänt

Jag brottas just nu ganska mycket med hur vi ska få ut den Kristdemokratiska politiken. Just nu håller man som bäst på med budgetarbetet i regeringen och vi Kristdemokrater driver några viktiga frågor för många. 
 
Dels en höjning av golvet i föräldraförsäkringen, vi vill höja nivån från 180 till 250 kronor per dag. En höjd grundnivå är viktigt för familjer med små marginaler och och ökar familjernas frihet att bestämma själva. 
 
Många gånger så tycker människor att vi bara pratar om familjen och vården. Och lite sant är det. 
Men jag tycker inte vi får igenom riktigt VARFÖR vi lyfter familjens behov och varför vi vill stödja familjerna. 
 
Alla människor utgår ju från en familj! Alla barn börjar sina liv hos någon form av familj. Det är här ens liv grundläggs och därför vill vi bygga samhället på en stark grund. 
 
Vi Kristdemokrater skiljer oss ofta just utifrån att vi talar om det som håller upp och håller samman samhället, jag skulle vilja kalla det för "kittet". Utan dessa mellanmänskliga relationer och samhällsstrukturer skulle samhället rasa samman. Jag skrev en insändare för ett tag sen om just det här, om föreningsliv och familj som ofta är viktiga grundstenar som man kanske tar för givet. 
 
 
Sen kanske vi också bör komma med en starkare jobbpolitik då vi behöver skapa fler jobb. Men vi vill också ändra människor synsätt. Att företagare av olika slag öppnar upp sina arbetsplatser. Att man skapar lärlingsplatser. Att inte allt ansvar ska ligga på staten utan att vi får samhällsmedborgare som tar ansvar. 
 
Vi vill inte styra med piska utan också förändra inställningen hos människor från ett egoistiskt hårt samhälle till ett mjukare där man bryr sig. Där man ser alla människor som lika värda!
 
Ett annat område vi kämpar för är att få ålderspensionerna höjda. Glädjande är att en ålderspensionär med inkomstpension nästa år får sin pension höjd med 4,1 %, i snitt 492 kronor per månad. Det här handlar också om synsätt tycker jag. Att se att de som betalat till sin pension och byggt vårat samhälle kan leva på ett tryggt och rikt sätt även efter man tagit ut sin pension. 
 
 
 
 

Tacksamhet

Publicerad 2012-07-30 00:00:03 i Allmänt

Hade några gamla goda vänner på besök i eftermiddags!
De sa att när de ringt mig för att planera besöket så hade jag sagt att jag går här och fixar! De tyckte det lät så positivt istället för att säga att man städar eller röjer....
Ja nu storstädade jag väl inte precis men som en av vännerna sa, det är så mycket som beror på hur man tänker och ser på det hela.
När man som vi i Sverige får den fantastiska möjligheten till flera veckors semester så blir man så tacksam. Att städa och bara få vara här i vårt underbara hem, få möta människor, låta barnen komma och gå lite som de vill det ger en glädje!
Det är så mycket som beror på hur man tar det och när man jobbat intensivt, novembermörkret tränger på så är det inte lika  lätt att vara glad och tacksam för allt man har. Men klarar man det även då genom att kanske tända några ljus, ta en liten vilopaus innan man gör lite mat så brukar det ändå kännas lite bättre.
Det farligaste jag tror man kan göra det är att jämföra sig och sin familj och sitt liv med andra och försöka hitta vad som är normalt. Visst det finns ju det som är onormalt på så sätt att det är sjukt på nåt sätt där människor lider, men nu menar jag inte så.
Utan inom normalgränserna kan vi leva  på så många sätt och om man i våra olika levnadsöden försöker hitta det bästa och hitta saker att vara tacksamma över så tror jag man hittar kraft i det.
Tack för en underbar helg!!

Har vi rätt myndighetsålder i Sverige?

Publicerad 2012-07-21 14:55:49 i Allmänt

Jag har funderat en del på det här när man blir myndig i Sverige.
Jag tycker inte alltid det känns så genomtänkt och logiskt och inte anpassat till dagens samhälle.
När man är 18 får man rösta, man får gifta sig och bilda familj, köpa hus och jobba och ta ansvar för det mesta utom att gå till systemet.
Oftast så har man också ett år kvar i gymnasiet, vilket man också anses kunna ta helt ansvar för själv.
Borde det inte vara mer rimligt att höja myndighetsåldern till 19 år?
Och att man då också fick handla på systemet vilket tydligen är det mest vuxna man kan göra i vårt land.
Det år man fyller 19 avslutar de flesta sina gymnasiestudier och det vore mer naturligt att då också bli myndig och få ta fullt ansvar för sitt liv.
Jag tror jag ska skriva en motion om det till vårt riksting och se om jag kan få med vårt parti på den tanken!

Vad är viktigt?

Publicerad 2012-07-15 15:57:53 i Allmänt

Ibland blir jag så förundrad över diskussionen om att vara hemma med sina barn. Vi Kristdemokrater får ibland höra att det skulle vara en kvinnofälla om föräldrarna får välja helt själva hur mycket de delar på föräldraledigheten och att kvinnorna då oftast är mer hemma med barnen.

Oavsett vem som är mest hemma med barnen så är det så hemskt att se det som sämre att vara hemma med sina barn. Att bygga relation med dem och se dem utvecklas.

Det borde ju heta "jobbfällan" den tid som är möjlig att få ta ut föräldraledighet! Det borde väl ses som en förmån att vara med sina barn!
För varför skaffar man annars barn om man inte vill vara med dem och uppfostra dem och se dem utvecklas till självständiga individer?

Däremot tycker jag det var ett väldigt bra förslag som Göran Hägglund presenterade härom veckan att den pensions grundande inkomsten, under tiden en förälder är hemma,
räknas lika för båda, då förlorar man inte ekonomiskt i framtiden på att vara hemma från arbetet. Alla reformer som gagnar att det blir rättvist för båda parter i en familj tycker jag är välkommet! Det tror jag både gynnar barnen och vuxen relationen.

Om

Min profilbild

Maria Lundblom Bäckström

En blogg som handlar mycket om mina upplevelser och om politik utifrån min vy som Kristdemokrat. Lite handlar om min vardag men framförallt så vill jag försöka påverka med det jag tror på och vill förändra till det bättre.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela